Magiczny-lublin.pl

Reklama natywna a content marketing i artykuł sponsorowany

Reklama natywna a content marketing i artykuł sponsorowany

Reklama natywna to treść, która jest pozbawiona cech, jakie przypisujemy standardowej reklamie. Nie odnajdziemy w niej zatem wezwania do działania czy innych zabiegów zachęcających do skorzystania z oferty. Jest ona często porównywana do artykułu sponsorowanego, jak i samego content marketingu. Czy jednak rzeczywiście możemy je ze sobą łączyć?

Native Ads, czyli reklama natywna

Pojęcie reklamy natywnej występuje w marketingu już od kilku lat. Jednakże wciąż pojawiają się nieścisłości dotyczące jej definicji. Czym zatem się ona charakteryzuje? Z Native Ads mamy do czynienia w przypadku nieinwazyjnej i delikatnej reklamy, czyli takiej, która nie wykorzystuje sloganów ani innych zabiegów skłaniających konsumenta do zakupu.

Przykładowa reklama natywna przypomina zatem rzetelny artykuł, który nie został stworzony na potrzeby marketingu. Jeśli z treści zostałaby usunięta informacja o produkcie lub usłudze, artykuł wciąż byłby spójny i jakościowy. Wzmianka o naszej marce jest w tym przypadku tylko dodatkiem, a nie główną osią, wokół której został zbudowany cały przekaz reklamowy. Tego rodzaju Native Ads stanowi integralną część treści medialnych.

Content marketing

Kolejnym pojęciem jest content marketing, czyli marketing treści. Opiera się on przede wszystkim na przygotowaniu strategi publikacji, która ma na celu zaangażowanie i pozyskanie nowych użytkowników. Tym samym może on wspomóc przy budowaniu długotrwałej relacji z konsumentem. Podtrzymywanie komunikacji poprzez atrakcyjne treści jest w tym przypadku kluczowe dla zaangażowania każdej ze stron. Z tego powodu content marketing stawia przede wszystkim na jakość aniżeli na reklamowe zabiegi.

Content marketing jest strategią realizowaną na wielu płaszczyznach. Obejmuje ona bowiem nie tylko przygotowanie treści do artykułów, ale także zaplanowanie grafik, video, webinarów czy newsletterów, które będą w atrakcyjny sposób przedstawiać użytkownikowi informacji związanych z naszą branżą i oferowanym produktem. Cechą content marketingu jest zachowanie spójnego przekazu, z którym nasza marka będzie identyfikowana.

Artykuł sponsorowany

Ostatnim elementem jest artykuł sponsorowany. Jest on umieszczany na zewnętrznych portalach. Przypomina tekst dziennikarski, ale zawiera także informacje o naszym produkcie. Przekaz reklamowy jednak powinien być na tyle subtelny, aby nie zniechęcał dla użytkowników.

Odpowiednio przygotowany artykuł sponsorowany będzie ciekawym i merytorycznym komunikatem. Za jego pomocą możemy zadbać o pozytywny wizerunek marki, a także wyczerpać informacje o naszych produktach. Pamiętajmy jednak, że musi on być przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania naszego klienta oraz wnosić jakąś wartość oprócz samego przekazu reklamowego.

Zależność między reklamą natywną i marketingiem treści

Przyglądając się bliżej definicjom Native Ads oraz marketingu treści, możemy zauważyć, że mają one wiele punktów wspólnych. Mówi się wręcz o tym, że to właśnie content marketing determinuje reklamę natywną i jedno bez drugiego nie może istnieć. Obie bowiem formy wykorzystują wysokiej jakości treści oraz opierają na rzetelnych informacji.

Za ich pomocą marki mogą zbudować długotrwałą relację ze swoimi klientami oraz pozyskać nowych użytkowników. Dzięki zaś rzetelnym informacjom nie mają one negatywnego wydźwięku i nie zniechęcają do zapoznania się z nimi. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że reklama natywna nie może zaistnieć bez marketingu treści, jednakże sam content marketing może powstać samodzielnie.

Nie inaczej jest w przypadku artykułu sponsorowanego. Realizuje on bowiem założenia content marketingu. To właśnie za jego pomocą możemy zbudować pozytywny wizerunek marki, a także wykreować wizerunek eksperta, któremu warto zaufać. Rolą artykułu sponsorowanego jest prezentacja oferty, przy wykorzystaniu content marketingu, dzięki któremu przekazywana treść będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla odbiorczy, a co za tym idzie – skuteczniejsza.

Zwróćmy jednak uwagę na to, że już sama reklama natywna nie jest pojęciem tożsamym z artykułem sponsorowanym. Przekonać się o tym możemy, kiedy usuniemy z treści informacje dotyczące naszej marki bądź produktu. W takim przypadku artykuł sponsorowany straci spójność i nie będzie nadawał się do publikacji. Reklama natywna zaś powinna naturalna i pasować do innych publikacji. Nie wspomina ono prost danej marki, jak ma to miejsce w przypadku artykułu sponsorowanego.

Podsumowanie

Czy zatem reklama natywna jest tożsama z content marketingiem? W wielu przypadkach takie stwierdzenie znajdzie zastosowanie. Obie formy bowiem wykorzystują te samo założenia, które pozwalają na osiągnięcie podobnych celi. Wyjątkiem jest jedynie artykuł sponsorowany, który wykorzystuje treści reklamowe do prezentacji marki i produktu w swojej treści. Istnieją jednakże tezy zaprzeczające temu, że reklama natywna nie jest tożsama z treścią sponsorowaną. Pojęcia te nadal budzą pewne rozbieżności, pomimo tego, że istnieją one już kilka lat w marketingu i wciąż są rozwijane.

Exit mobile version